3G2A6-PRO15

ขาย จำหน่าย และ รับซ่อม 

PLC “OMRON”

Model : 3G2A6-PRO15

มีทั้งสิ้นค้ามือหนึ่ง และ มือสองค่ะ ทั้งนี้เรายังรับซ่อมทุกอาการเสียค่ะ  ไม่ว่าจะเป็น จอเสีย จอไม่ติด จอค้าง ทั้งนี้ เรายังนี้ มอเตอร์ –ไดร์  จำหน่าย และยัง รับซ่อม อีกด้วยค่ะ

 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 

Tel  :  086-329-2303

Line ID  :   elecservice

Email  :  idsale.ta@gmail.com

www.idservosupply.com

 

 

 

 

 

 

Visitors: 62,895